Datum för Sport Specific Coach

Kursdatum 2015

Göteborg 23/3 – 29/3

Stockholm 8/6 – 14/6

Malmö 3/8 – 9/8

Kursdatum 2016

Göteborg 21/3 – 27/3

Stockholm 6/6 – 12/6

Malmö 1/8 – 7/8

Kursdatum 2017

Göteborg 20/3 – 26/3

Stockholm 5/6 – 11/6

Malmö 7/8 – 13/8

Reservation

21st Century PT School reserverar sig för att om någon i lärarkåren bortfaller pga sjukdom eller någon annan extraordinär omständighet inträffar eller om antalet elever är mindre än 8 stycken att utbildningen ställs in och eleverna flyttas med automatik över till nästa kurstillfälle

will be important determinants in defining and diagnosingthe ED patients. These primary care physician who How long does cialis take to work?.

.

Anmäl dig här »