Datum för Sport Specific Coach

Kursdatum 2015

Göteborg 23/3 – 29/3

Stockholm 8/6 – 14/6

Malmö 3/8 – 9/8

Kursdatum 2016

Göteborg 21/3 – 27/3

Stockholm 6/6 – 12/6

Malmö 1/8 – 7/8

Kursdatum 2017

Göteborg 20/3 – 26/3

Stockholm 5/6 – 11/6

Malmö 7/8 – 13/8

Reservation

21st Century PT School reserverar sig för att om någon i lärarkåren bortfaller pga sjukdom eller någon annan extraordinär omständighet inträffar eller om antalet elever är mindre än 8 stycken att utbildningen ställs in och eleverna flyttas med automatik över till nästa kurstillfälle.

Anmäl dig här »