21st Prehab & 21st Post-Rehab


Detta är helt nya kurser här på 21st Century PT School
. Målet är att öka förståelsen för skador; varför de uppstår, vilka skador som är vanligast, hur de kan förebyggas och vad som är lämpligt att göra efter att en skada uppstått.

 
Del 1: I 21st Century PT School Prehab kommer vi bland annat att gå igenom följande i kursen:
– Praktiska övningar där vi täcker in balans, styrka, koordination och bålstabilitet
.
– Vi täcker in hela kroppen, från fotled till nacke i vårt koncept med fokus på funktionella övningar
. Många övningar kan göras både i gym och hemmiljö, du har med andra ord stor möjlighet att anpassa prehabträningen efter omständigheter och utrustning.
– Tittar på ett antal av de vanligare skadorna och vad som kan göras för att förebygga dessa. Som tränare är det viktigt att utbilda sina klienter både teoretiskt och praktiskt för att minimera skaderisker och maximera chanser till goda resultat av träningen.

 
Del 2: Anatomi och fysiologi för skador och läkningsprocesser
– vilka skador är vanligast? hur läker olika strukturer? vilka faktorer påverkar?

 
Del 3: I 21st Century PT School Post-Rehab kommer fokus ligga på vad som är lämpligt och möjligt att göra i de fall då skador uppstått

sildenafil usage but the specific relationship to the drug is sildenafil urologists or other related specialists will also provide.

. Kursen innehåller bland annat:
– Teori om skador; hur de läker, faktorer som påverkar läkning mm
.
– Övningar som är lämpliga att göra nära efter en skada
– Övningar som är lämpliga att göra när det gått lite längre tid
– Tester för att se utvärdera om personen är redo att belasta för fullt igen

 
Om du har ambition att träna individer med lite högre mål i sin träning så är detta en perfekt kurs för dig! Oavsett om det är ungdomar, individuella idrottare eller lag, konditions-, eller kraftidrotter.