Kursinnehåll för Entreprenörer

Kursinnehåll

Dag 1

a) Introduktion till Entreprenörskap

b) Hur vänder du en idé till ett imperium?

c) Framgång utan hårt arbete existerar inte!

d) Talang räcker inte – Du måste ha DET!

Dag 2

a)Affärsstrategi

b) Affärskompetens

c) Utveckling och Expansion

d) Investeringskapital vs Företagskapital

Examens detaljer

Examen kommer att bestå i att upprätta en affärsplan
. Affärsplanen måste vara väl strukturerad, organiserad, realistisk och innovativ

for ED.condition is stable. viagra for sale.

. Affärsplanen måste påvisa en budgeterad avkastning för år 1 och definiera de kostnader som verksamheten kommer att inneha samt hur detta kommer att påverka utfallet i företagets vinstmöjligheter i slutet av det första verksamhetsåret
.

För att erhålla diplom ska denna affärsplan lämnas in senast inom 2 veckor ifrån sista kursdagen
. Vidare måste ett individuellt test, alternativt ett grupp test, att auktoriseras innan ett godkännande kommer att avges.