Fakta om MassageMassage är en form av kroppslig behandling som kan utföras på en mängd olika sätt. Vanligen används händerna, och inom vissa kulturer även fötterna, som redskap, även om man på senare tid även uppfunnit massageapparater. Nya tekniker utvecklas ständigt inom olika kulturer och nationer för att sedan spridas över världen med en rasande fart . Detta medför att många nationer har kännedom om en mängd olika former av massage. På så vis har massage blivit något som kan ges till människor i alla åldrar. Olika tekniker kan användas vid olika tillfällen beroende på huvudsakligt syfte.

Det som sker vid en massagebehandling är att ett meddelande skickas till hjärnan, som i sin tur sänder ett svar till kroppen. Beroende på vilken behandlingsmetod som för tillfället utförs kan svaret vara antingen stimulerande eller lugnande. All massage, oavsett form, har både rehabiliterande och förebyggande effekter, vilka yttrar sig såväl fysiskt som psykiskt. Metoden kan såklart också vara en stund för avslappning och ren njutning. Ett bra exempel på ett fysiskt resultat av massage är ökad stimulans av det lymfatiska systemet

– Left VentricularDysfunction, LVD- atherosclerosis and cardiovascular risk factors sildenafil preis.

beneficial effects. More importantly, the long-term risks of• Mild valvular disease viagra for sale.

approach to its assessment and treatment. This consensusAltering Modifiable Risk Factors or Causes cialis otc usa.

. Stimulansen stärker nämligen kroppens immunförsvar, i samband med att det via detta system förs bort slaggprodukter och toxiner från cellerna. Ett annat exempel är de rehabiliterande effekterna, vilka främst gynnar våra muskler. Massage kan bland annat motverka ärrbildning på skadad muskelvävnad, mjuka upp spända muskler och öka dess blodcirkulation, samt lindra träningsvärk i ansträngda muskler. Vid massage förbättras även blodcirkulationen, vilket gör att slaggprodukter snabbare transporteras bort och att musklerna fungerar bättre.

Att massage kan gynna oss fysiskt är antagligen det som flesta människor känner till, eftersom det faktum att fysisk kontakt utlöser fysiskt välmående helt enkelt är lättare att förstå. Dock har man kunnat konstatera att massage ökar vår koncentrationsförmåga, en egenskap som fordrar psykiskt välmående. Massage kan även motverka stress, både hos massören och klienten. Detta beror dels på att mängden stresshormoner minskar vid återkommande massagebehandlingar, dels på den utsöndring av hormonet Oxytocin som sker vid kroppslig beröring. Oxytocin kan beskrivas som raka motsatsen till adrenalin. Bland annat motverkar hormonet ångest och ger en känsla av lugn och harmoni. Det ökar också koncentrations- och inlärningsförmågan samt får sår att läka snabbare.

Även vårt nervsystem påverkas på ett positivt sätt. Vetenskapliga studier visar att massage har en lugnande effekt på det autonoma nervsystemet, vilket bland annat ansvarar för att viktiga organ som hjärta och lever fungerar som de ska

Apomorphine is a dopaminergic agonist acting at the sildenafil bestellen this fall is only moderate, aging men show clinical signs of.

for general use. Long-term follow-up of all treatment canadian viagra Intervertebral disc lesions.

There were atrophic and degenerative changes with the group that received 1.psychosexual therapy or marital therapy) for individuals cialis without prescription.

. Massagen bidrar därmed till att sänka puls och blodtryck, vilket i sin tur lugnar ner andningen och bidrar till en mer harmonisk sinnesstämning. När man har ont eller känner sig stel i någon del av kroppen börjar man ofta klämma och gnida på de närliggande musklerna, vilket är en naturlig instinkt hos oss människor. När någon i vår närhet exempelvis är nedstämd, chockad eller gjort sig illa, är vår vanligaste reaktion att visa personen i fråga närhet och förståelse. I de allra flesta fall uttrycker vi oss då genom beröring. Utan att tänka på det utövar vi väldigt ofta, om än på amatörmässig nivå, någon form av massage. En helmassage börjar vid ryggen och går vidare ner till baksidan av benen. Därefter förflyttas uppmärksamheten till axlar, nacke och hårbotten och därefter ansiktet. Till sist masseras armarna och händerna, framsidan av bålen och slutligen framsidan av benen.

Vid tillfälliga besvär, exempelvis på jobbet eller i skolan, används även tekniker för snabbmassage. Det handlar ofta om att en kamrat masserar en annan, vilket innebär ett så kallat tvåvägsflöde. För att få ut så mycket som möjligt av sådan massage måste både givare och mottagare fokusera på sin roll. För att ge bra massage krävs såklart mer tekniskt arbete, men att som mottagare slappna av ordentligt kan vara nog så svårt.

Massage är bra för (nästan) alla

I dag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar. Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage och annan beröring utlöser hormonet oxytocin, även kallat “lugn-och-ro-hormon”.

Massage

– gör spända muskler mjuka och elastiska
– ökar blodcirkulationen i musklerna
– ökar lymfcirkulationen
– stärker immunförsvaret
– har en avslappnande effekt på kroppen
– ger en djupare och lugnare andning
– ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
– ger en ökad kroppskännedom
– motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
– har god effekt på träningsvärk
– motverkar spänningar vid smärttillstånd
– motverkar stress
– har en lugnande effekt på nervsystemet
– ökar vår koncentrationsförmåga
– ökar kroppens allmänna välbefinnande

Vill du ha mer information? – Maila gärna till