Workshops för Mental Coach


Dessa workshops för Mental Coach lämpar sig för de som genomfört utbildningen Mental Coach här hos 21st Century PT School.


Workshop 1 – Samtalsmetodik & Social kompetens

Denna workshop är en förlängning av The Mental Coach Course och ger dig ytterligare verktyg att använda i ditt professionella och privata liv. Då samtala är något vi gör dagligen är det viktigt att vi lär oss dess funktioner och konsten att samtala med känslomässig intelligens

exertion associated with resuming sexual activity (Table IV) viagra generic The patient should be asked specifically about perceptions of.

. Samtalets främsta funktion är att förmedla information och byta erfarenheter. Allt från första intrycket till mängden ögonkontakt och ditt kroppsspråk kan påverka hur konversationen slutar. Syftet med denna workshop är att lära sig konsten att samtala effektivt. Du kommer bland annat få lära dig hur man driver ett samtal med inslag av känslomässig intelligens, hur man formulerar frågor, och hur du ger feedback på beteenden, känslor, och prestationer.

Pris: 3 750:- inkl. moms

Workshop 2 – Motivation & Mental träning

Denna workshop är en förlängning av The Mental Coach Course och ger dig fler verktyg att använda i ditt professionella och privata liv. Konsten att bibehålla motivationen till att träna och äta rätt kan vara svår. Alla har vi dagar då vi känner oss mindre motiverade. Vad gör vi då? I denna workshop kommer du bland annat lära dig vilka typer av motivation som finns, hur du kan öka och bibehålla motivationen, och hur du kan träna psyket till att göra det du vill göra.

Pris: 3 750:- inkl. momsWorkshop 3: Grundläggande beteendevetenskap

Denna workshop är en förlängning till Mental Coach Course. Mänskligt beteende är ett förunderligt fenomen, och ofta kämpar man med att förstå grunden till varför agerar och reagerar som vi gör. Men det finns ofta rationella förklaringar till just vårt beteende. Beteendevetenskap är fokuserad på att studera och analysera mänskligt beteende för att skapa bättre förståelse och även skapa verktyg till hur vi kan förändra det både för oss själva och andra.

Pris: 3 750:- inkl. moms

Workshop 4: Grundläggande kognitivterapi

Tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt handlande i olika situationer. Men varför skapar vi ofta negativa tankemönster, automatiska tankar och känslomässiga reaktioner som sedan påverkar vårt beteende? I denna kurs lär vi oss identifiera kognitiva mönster och även de hinder som kan motverka en positiv mental attityd
. Vi går även igenom metoder gällande hur vi kan utöka vår kontroll över våra känslor och tankar, detta baserat på de metoder som används inom kognitivterapi
.

Pris: 3 750:- inkl. moms


« Tillbaka till workshops